Yamato Nadeshiko Shichi Henge Japanese Drama

Yamato Nadeshiko Shichi Henge/The Wallflower/Perfect Girl Evolution My Score: 7.5/10 ★★★☆☆ Lead Actors: Kamenashi Kazuya  Oomasa Aya  Tegoshi Yuya Uchi Hiroki Shuntaro Miyao Episodes: 10 Genre: Romance/Comedy/Drama